MIT OpenCourseWare: Persian


  آموزش آزاد رایانه‌ ای موسسه فن ‌آوری ماساچوست (MIT OpenCourseWare):
  فارسی

  آموزش آزاد رایانه ‌ای (OCW) ارائه آزاد مطالب درسی از سوی مؤسسه فن ‌آوری ماساچوست (MIT) می ‌باشد، که از طریق آن می ‌توانید:

  • درس ‌ها، مجموعه مسئله ‌ها، آزمایشگاه ‌ها و مطالب بسیار دیگری را دریافت نمایید.
  • محتوای درسی و آموزشی را به صورت تصویری مشاهده نمایید.
  • حوزه ‌ای گسترده از مطالب را مطالعه نمایید.

  آموزش آزاد رایانه ‌ای جزﺀ دوره ‌های رسمی مؤسسه فن ‌آوری ماساچوست به شمار نمی ‌آید.

  • نمی ‌توانید از این طریق مجوز یا مدرک تحصیلی دریافت کنید.
  • OCW امکان دسترسی به اعضای هیأت علمی MIT را فراهم نمی‌ آورد.
  • مواد درسی ارائه شده ممکن است نمایانگر محتوای کامل یک دوره نباشد.

  پرسش‌ های متداول
  چگونه می ‌توان برای استفاده از مواد درسی MIT OpenCourseWare ثبت نام نمود؟

  MIT OpenCourseWare به صورت آزاد در دسترس همگان می ‌باشد و مستلزم هیچ ‌گونه ثبت نامی برای کاربران نیست.

  آیا می‌ توان پس از اتمام این دوره‌ ها مدرک دریافت کرد؟
  خیر. MIT OpenCourseWare ارائه مطالب درسی است که در حمایت از تعامل پویای آموزش در کلاس در مقاطع آموزشی MIT ارائه می ‌گردد.

  آیا ترجمه مطالب درسی OCW به سایر زبان ‌ها امکان ‌پذیر است؟
  بلی. با این حال، بنابر درخواست MIT، هرگونه ترجمه ‌ای از مطالب MIT OpenCourseWare از زبان اصلی به سایر زبان ‌ها، می‌باید با عبارت زیر همراه باشد:
  «مطالب فوق از وب‌گاه MIT OpenCourseWare توسط [نام موسسه] به [زبان مورد نظر] ترجمه شده است. مؤلفین هیأت علمی MIT، MIT یا MIT OpenCourseWare، این ترجمه‌ ها را مورد بازنگری و تأیید قرار نداده ‌اند، و MIT و MIT OpenCourseWare متضمن هیچ ‌گونه مسئولیتی در مورد مطالب ترجمه شده، بیان شده یا مستتر، بدون هیچ محدودیتی شامل، ضمانت قابلیت فروش، تناسب با اهداف خاص، رعایت قانون مالکیت مادی و معنوی، یا فقدان خطاهای قابل یا غیرقابل کشف در آن ها نمی ‌باشد. مسئولیت کلیه مطالب ترجمه شده بر عهده [نام موسسه] بوده وMIT OpenCourseWare در زمینه دقت و صحت مطالب ترجمه شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد.»

  چگونه می ‌توانم همکار مترجم OCW بشوم؟
  لطفاً با MIT OpenCourseWare تماس بگیرید.

  مجموعه دروس ذیل توسط دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شده و به زبان فارسی موجود می‌ باشد:

   


MIT OpenCourseWare: Persian by Department

Architecture

Course # Course Title Level
4.125B Architecture Studio: Building in Landscapes Undergraduate
4.461 Building Technology I: Materials and Construction Graduate

Upward arrow. Back to Top

Chemistry

Course # Course Title Level
5.60 Thermodynamics & Kinetics Undergraduate
5.46 Organic Structure Determination Graduate
5.512 Synthetic Organic Chemistry II Graduate

Upward arrow. Back to Top

Civil and Environmental Engineering

Course # Course Title Level
1.054 Mechanics and Design of Concrete Structures Undergraduate
1.201J Introduction to Transportation Systems Graduate
1.274J Manufacturing System and Supply Chain Design Graduate
1.322 Soil Behavior Graduate

Upward arrow. Back to Top

Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences

Course # Course Title Level
12.091 Trace Element Analysis of Geological, Biological & Environmental Materials by Neutron Activation Analysis: An Exposure Undergraduate
12.108 Structure of Earth Materials Undergraduate
12.109 Petrology Undergraduate
12.141 Electron Microprobe Analysis Undergraduate

Upward arrow. Back to Top

Economics

Course # Course Title Level
14.11 Putting Social Sciences to the Test: Field Experiments in Economics Undergraduate
14.54 International Trade Undergraduate

Upward arrow. Back to Top

Electrical Engineering and Computer Science

Course # Course Title Level
6.012 Microelectronic Devices and Circuits Undergraduate
6.013 Electromagnetics and Applications Undergraduate
6.042J Mathematics for Computer Science Undergraduate
6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement Undergraduate
6.801 Machine Vision Undergraduate
6.374 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits Graduate
6.651J Introduction to Plasma Physics I Graduate
6.728 Applied Quantum and Statistical Physics Graduate
6.763 Applied Superconductivity Graduate
6.864 Advanced Natural Language Processing Graduate
6.973 Organic Optoelectronics Graduate

Upward arrow. Back to Top

Engineering Systems Division

Course # Course Title Level
ESD.210J Introduction to Transportation Systems Graduate
ESD.268J Manufacturing System and Supply Chain Design Graduate

Upward arrow. Back to Top

Linguistics and Philosophy

Course # Course Title Level
24.200 Ancient Philosophy Undergraduate
24.221 Metaphysics: Free Will Undergraduate
24.902 Language and its Structure II: Syntax Undergraduate
24.951 Introduction to Syntax Graduate
24.952 Advanced Syntax Graduate
24.954 Pragmatics in Linguistic Theory Graduate

Upward arrow. Back to Top

Materials Science and Engineering

Course # Course Title Level
3.00 Thermodynamics of Materials Undergraduate

Upward arrow. Back to Top

Mathematics

Course # Course Title Level
18.062J Mathematics for Computer Science Undergraduate

Upward arrow. Back to Top

Mechanical Engineering

Course # Course Title Level
2.739J Product Design and Development Graduate

Upward arrow. Back to Top

Media Arts and Sciences

Course # Course Title Level
MAS.666 Developmental Entrepreneurship Graduate

Upward arrow. Back to Top

Nuclear Science and Engineering

Course # Course Title Level
22.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement Undergraduate
22.611J Introduction to Plasma Physics I Graduate

Upward arrow. Back to Top

Physics

Course # Course Title Level
8.01T Physics I Undergraduate
8.613J Introduction to Plasma Physics I Graduate

Upward arrow. Back to Top

Sloan School of Management

Course # Course Title Level
15.310 Managerial Psychology Laboratory Graduate
15.433 Investments Graduate
15.511 Financial Accounting Graduate
15.561 Information Technology Essentials Graduate
15.564 Information Technology I Graduate
15.760B Introduction to Operations Management Graduate
15.763J Manufacturing System and Supply Chain Design Graduate
15.783J Product Design and Development Graduate
15.812 Marketing Management Graduate
15.902 Strategic Management I Graduate
15.904 Strategic Management II Graduate
15.971 Developmental Entrepreneurship Graduate

Upward arrow. Back to Top

Urban Studies and Planning

Course # Course Title Level
11.520 A Workshop on Geographic Information Systems Graduate
11.545J Introduction to Transportation Systems Graduate

Upward arrow. Back to Top